Eşti aici

Solicitare informatii

Image CAPTCHA
Introduceti caracterele din imaginea de mai sus.

Conditii generale de vanzare

Aceste Conditii generale de vanzare (denumite pe scurt “ CGV”) reglementeaza raporturile dintre societatea dvs., in calitate de Cumparator , si ROBITAL INDUSTRIAL SUPPLIER S.R.L., in calitate de vanzator(denumita in cele ce urmeaza “Robital”.

ARTICOLUL 1 – Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului care se incheie intre societatea dvs. si Robital ca urmare a expedierii de catre dvs. a unei comenzi ferme si a confirmarii acesteia de catre Robital il reprezinta vanzarea pieselor, componentelor si/sau utilajelor specificate in Documentele Contractuale (denumite in cele ce urmeaza ,,Produsele”).

ARTICOLUL 2 – Oferta Comerciala.

2.1. Identificarea Produselor de catre Cumparator

2.1.1. La solicitarea Cumparatorului., Robital va pune la dispozitie documentatia tehnica referitoare la produsele solicitate si va propune, pe baza specificatiilor dvs., produsele si producatorii care corespund acestor cerinte (putand propune si unele produse pe care Robital le considera echivalente). Orice propunere in acest sens provenind de la Robital (privind anumiti producatori,piese, componente, utilaje sau produse echivalente) va fi considerata a avea numai un caracter informativ, si nu va angaja in niciun mod raspunderea Robital pentru selectarea Produselor comandate de catre dvs.

2.1.2. La finalul acestei etape, dvs. veti comunica lui Robital producatorul pe care l-ati ales si codurile stabilite de catre acest producator pentru produsele alese de dvs., urmand ca Robital sa va transmita oferta comerciala pentru acestea, cuprinzand:

 • codul produsului indicat de dvs. conform catalogului producatorului;
 • cantitatea;
 • pretul si conditiile de plata;
 • termenul si conditiile de livrare;
 • perioada de valabilitate a respectivei oferte;
 • cantitatea/valoarea minima care este acceptata de respectivul producator pentru o singura comanda, daca este cazul.

2.2. Comanda ferma

2.2.1 Expedierea de catre dvs. a oricarei comenzi ferme va fi considerata o confirmare ca ati studiat aceste CGV, sunteti intrutotul de acord ca raporturile dintre societatea dvs. si Robital sa fie guvernate de prevederile acestora, ca v-au fost puse la dispozitie toate informatiile tehnice necesare si le-ati analizat cu proprii dvs. specialisti, ca Produsele comandate corespund nevoilor/proiectelor dvs. si au fost corect identificate, si, reprezinta de asemenea, o declaratie implicita din partea dvs. ca:

 1. in calitate de comerciant/producator, comandati respectivele produse pentru a le folosi in scopul desfasurarii activitatii dvs. comerciale,
 2. ca impotriva societatii dvs. nu este deschisa o procedura in baza prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei,
 3. ca nu exista pe rolul niciunei instante vreo cerere de deschidere a unei astfel de proceduri cu privire la societatea dvs.
 4. ca reprezentati o persoana juridica legal infiintata, care are deplina capacitate pentru a isi asuma obligatii in baza acestor CGV si de a executa intocmai toate obligatiile pe care si le-a asumat si, de asemnea,
 5. ca ati obtinut toate aprobarile si/sau autorizatiile necesare la nivelul societatii dvs. pentru lansarea unei astfel de comenzi.

2.2.2 Comanda ferma va trebui sa contina toate elementele necesare identificarii Produselor solicitate si caracteristicilor acestora (inclusiv codul atribuit de producator respectivelor Produse). Ea va contine cel putin urmatoarele elemente:

 • datele de identificare ale Cumparatorului si adresa de livrare;
 • codul de produs atribuit de producator, conform cataloagelor puse la dispozitie de Robital;
 • cantitatea pentru fiecare produs;
 • numarul ofertei primite de la Robital conform art.2.1.2. de mai sus;

2.2.3 In cazul in care Robital a solicitat prin oferta sa comerciala plata unui avans, comanda Cumparatorului va fi considerata ferma numai din momentul platii acestui avans, pe baza unei facturi proforma.

2.2.4 Robital nu va avea si nu isi asuma nicio raspundere, in nicio imprejurare, in ceea ce priveste identificarea/selectarea de catre Cumparator a Produselor mentionate de acesta in comanda sa ferma. De asemenea, Cumparatorul nu va putea refuza livrarea/predarea Produselor pe care le-a comandat pe motiv ca acestea nu corespund necesitatilor/proiectelor sale tehnice sau ca acestea nu au fost corect identificate.

2.3. Confirmarea comenzii

2.3.1. In cazul in care Robital accepta comanda primita, Robital va confirma Cumparatorului acceptarea, printr-o confirmare a comenzii, momentul realizarii acordului de vointa intre parti fiind momentul primirii de catre Cumparator a confirmarii comenzii.

2.3.2. In cazul in care Robital poate accepta comanda, dar numai cu modificarea unor elemente mentionate de Cumparator in comanda sa (sau mentionate anterior de Robital in oferta sa comerciala), va instiinta Cumparatorul despre noile modificari pe care le propune, sub forma unei confirmari a comenzii conditionate (de acceptarea de catre Cumparator a modificarilor propuse).

2.3.3.In cazul primirii unei confirmari a comenzii conditionate, Cumparatorul va avea la dispozitie o perioada de 3 zile pentru a anula comanda sa, in cazul in care nu este de acord cu modificarile propuse de Robital prin confirmarea conditionata. Lipsa unui raspuns in aceasta perioada va fi considerata acceptarea tacita de catre Cumparator a modificarilor propuse.

2.4. Documentele Contractuale

2.4.1 Documentele Contractuale, stabilind drepturile si obligatiile partilor, vor fi:

 1. Oferta de produse/propunerea tehnica – expediata de Robital;
 2. Paginile din catalogul producatorului cuprinzand specificatiile tehnice ale produselor ofertate/comandate;
 3. Cererea de oferta a Cumparatorului ;
 4. Oferta comerciala - prezentata de Robital;
 5. Comanda ferma expediata de Cumparator;
 6. Confirmarea comenzii expediata de Robital;
 7. Aceste CGV.
 8. Certificatul de garantie, dupa caz;
 9. Instructiunile referitoare la Produse furnizate de producatorul lor, dupa caz (instructiuni de depozitare, montaj, exploatare, manipulare, intretinere etc).

2.4.2 Ulterior momentului realizarii acordului de vointa, acceptarea oricarei modificari a comenzii sau a unei renuntari la comanda va fi la aprecierea exclusiva a Robital.

ARTICOLUL 3 – Conditii de livrare

3.1 Produsele furnizate de Robital vor respecta standardele prezentate de catre producator in catalogul produselor pus la dispozitia Cumparatorului anterior formularii comenzii.

3.2 Termenul de livrare estimativ va fi cel precizat de catre Robital in confirmarea comenzii. Imediat ce ar constata ca livrarea ar putea fi intarziata, Robital va instiinta Cumparatorul despre aceasta si va comunica o noua data estimativa a livrarii.

3.3 Robital va fi exonerat de raspunderea pentru livrarea cu intarziere a Produselor in cazurile de forta majora sau de caz fortuit, precum si in toate situatiile in care un caz de forta majora sau un caz fortuit ar fi invocat de catre producator sau de catre transportatorul angajat sa transporte Produsele de la producator la sediul Robital, potrivit legislatiei aplicabile si contractului incheiat intre Robital si acestia.

3.4 In cazul in care s-a convenit plata unui avans , comanda nu va fi transmisa producatorului si nu va da nastere obligatiei de livrare decat dupa plata acestuia. In cazul in care Cumparatorul a intarziat plata avansului, termenul de livrare va fi prelungit cu durata intarzierii la plata. Intarzierea platii avansului pentru mai mult de 10 zile da dreptul furnizorului Robital sa considere contractul (comanda) desfiintat de drept, fara punere in intarziere sau vreo alta formalitate, si fara interventia instantei, pe baza unei declaratii unilaterale a Robital expediata Cumparatorului in scris.

3.5 Orice nerespectare a conditiilor de plata stabilite da dreptul furnizorului Robital sa suspende productia si/sau sa refuze livrarea Produselor, dupa caz.

3.6 Conditia de livrare este EXWORKS ROBITAL PANTELIMON, daca nu este specificat altfel in oferta comerciala.

3.7 Cumparatorul este obligat să ridice Produsele în maxim 10 zile de la avizarea de sosire a acestora la sediul Robital. In cazul in care Cumparatorul nu va ridica Produsele cu propriile vehicule sau printr-un transportator imputernicit de el pentru ridicarea si receptionarea cantitativa a Produselor in maxim 30 zile de la avizarea de sosire la sediul furnizorului, va fi de drept in intarziere si va datora furnizorului Robital penalitati de 0,1% din suma restanta, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a Produselor pe care a intarziat sa le ridice.

3.8 In situatia prevazuta la alineatul anterior, Robital va avea dreptul sa aleaga un transportator si sa expedieze prin intermediul acestuia Produsele la sediul social al Cumparatorului sau la oricare din sediile sale secundare, dupa cum va considera oportun, pe cheltuiala Cumparatorului. Expedierea se va face prin modalitatea pe care Robital o va considera cea mai potrivita, pe cheltuiala Cumparatorului, in toate cazurile in care Cumparatorul nu da nici o instructiune in acest sens.

3.9 In toate situatiile prevazute mai sus, precum si atunci cand pretul include valoarea transportului, livrarea este considerata realizata si Produsele receptionate din punct de vedere cantitativ in momentul in care Produsele sunt transferate transportatorului (acesta fiind momentul in care Produsele au fost incarcate in vehiculele acestuia). In acest moment, care va fi considerat momentul livrarii, Produsele si toate riscurile cu privire la acestea sunt transferate Cumparatorului (inclusiv costul asigurarii de transport).

3.10 Robital nu va putea fi considerata responsabila pentru deteriorarile de orice fel, pierderile sau intarzierile aparute in urma expedierii sau a transportului.

3.11 Produsele vor fi insotite de documente, potrivit prevederilor in vigoare.

3.12 Receptia. Transferul proprietatii.

3.13 Nicio reclamatie privind neconformitatea calitativă a Produselor nu va putea fi facuta decat in termen de 3 zile lucratoare de la sosirea Produselor la sediul Cumparatorului, la unul din sediile sale secundare sau, după caz, la o adresă de livrare indicată de acesta.

3.14 Dreptul de proprietate asupra Produselor vandute se transfera la Cumparator in momentul achitarii integrale a pretului. In cazul neachitarii pretului la scadenta, Robital va putea solicita si obtine, potrivit propriei sale optiuni, restituirea Produselor de catre Cumparator. Cumparatorului ii este interzisa instrainarea Produselor pana in momentul achitarii integrale a acestora si, la cererea Robital, va comunica in scris locatia in care acestea se gasesc, in termen de 2 zile lucratoare de la primirea unei solicitari in acest sens.

 

ARTICOLUL 4 – Pretul. Plata.

4.1. In cuprinsul Documentelor contractuale, preturile vor fi exprimate in EURO, si nu vor contine TVA.

4.2. Pretul Produselor se va plati in lei, la cursul oficial comunicat de BNR din ziua facturarii (care va fi ziua expedierii avizarii de sosire a Produselor la sediul Robital), in contul Robital indicat in factura. O plata va fi considerata efectuata in ziua in care respectiva suma va fi evidentiata in contul bancar al Robital.

4.3. Cumparatorul va achita integral factura in termenul de scadenta specificat pe aceasta si inaintea ridicarii Produselor de la sediul Robital. Intarzierea la plata da dreptul furnizorului sa refuze predarea catre Cumparator a Produselor pana la achitarea integrala (si sa aplice orice alte masuri prevazute la art.5.7.). In cazul in care prin Documentele Contractuale s-au convenit unele termene de plata, plata se va face in transele si la termenele mentionate in confirmarea comenzii expediata de Robital.

4.4. In cazul in care, in momentul expedierii avizarii de sosire a Produselor la sediul Robital, furnizorul constata ca impotriva Cumparatorului este deschisa o procedura in baza prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, sau ca exista pe rolul unei instante de judecata o cerere de deschidere a unei astfel de proceduri cu privire la Cumparator, Robital are dreptul sa nu mai emita factura si sa considere contractul cu Cumparatorul (comanda Cumparatorului) desfiintat de drept, pe baza unei declaratii a Robital expediata Cumparatorului in scris, fara a fi necesara interventia instantei sau vreo alta formalitate, si fara ca intr-o astfel de situatie Cumparatorului sa-i revina drepturi de vreun fel. Intr-o astfel de situatie, Robital va retine cu titlu de daune avansul platit anterior de Cumparator (si, daca se va dovedi ca prejudiciul cauzat a fost mai mare, Cumparatorul va repara integral prejudiciul cauzat).

4.5. In cazul in care Cumparatorul nu va plati sumele datorate la scadenta, acesta va fi de drept in intarziere si va datora furnizorului Robital penalitati de 0,1% din suma restanta, pentru fiecare zi de intarziere (atat pentru sumele datorate potrivit art.5.3., cat si pentru cele facturate potrivit art.5.6.).

4.6. In cazul in care Cumparatorul va intarzia plata pretului sau a unei transe iar intre momentul emiterii facturii si momentul efectuarii platii cursul monedei nationale se va devaloriza fata de Euro, Robital va avea dreptul sa factureze diferenta astfel rezultata, iar Cumparatorul va avea obligatia de a plati acesta diferenta in termen de 7 zile de la primirea facturii.

4.7. Intarzierea la plata, precum si efectuarea unei plati cu intarziere, oricare ar fi durata intarzierii, da dreptul furnizorului Robital sa aplice una sau ambele din urmatoarele masuri:

 1. sa suspende imediat productia si livrarea catre Cumparator a Produselor si a oricarui alt tip de produs, precum si
 2. sa considere respectiva comanda si orice alta comanda ferma a Cumparatorului care a fost confirmata de Robital desfiintata de drept, fara a fi necesara interventia instantei sau vreo alta formalitate, si fara ca intr-o astfel de situatie Cumparatorului sa-i revina drepturi de vreun fel.

Intr-o astfel de situatie, Robital va retine cu titlu de daune avansul platit anterior de Cumparator, si daca se va dovedi ca prejudiciul a fost mai mare, Cumparatorul va repara integral prejudiciul cauzat.

4.8. Eventuala contestare a Produselor livrate nu exonereaza Cumparatorul de respectarea conditiilor de plata stabilite.

ARTICOLUL 5 - Conditii de garantie

5.1. Durata perioadei de garantie este stabilita de producator in functie de tipul produsului, si este stabilita prin certificatul de garantie emis de Robital. Perioada de garantie incepe la data emiterii facturii, cu exceptia situatiilor in care partile au convenit altfel.

5.2. Garantia pentru Produsele vandute este acordata numai sub conditia achitarii la timp de catre Cumparator a pretului vanzarii sau a tuturor transelor din pretul vanzarii, dupa caz, precum si a oricaror alte datorii ajunse la scadenta pe care Cumparatorul le are fata de Robital (cum ar fi penalitati de intarziere, pretul pentru alte Produse comandate si neachitate etc).

5.3. Aparitia unui defect si semnalarea acestuia de catre Cumparator nu da dreptul acestuia sa intarzie sau sa nu efectueze plata pretului sau a oricaror alte sume datorate furnizorului pentru Produsul respectiv sau pentru orice alte produse cumparate de la Robital.

5.4. Instalarea Produselor si punerea in functiune se va face de catre Cumparator, cu proprii sai specialisti, pe raspunderea sa, cu respectarea tuturor instructiunilor producatorului, a propriilor sale proiecte tehnice si a tuturor normelor legale si tehnice aplicabile. Cumparatorul se obliga sa exploateze Produsele în condiţii normale, potrivit destinaţiei acestora, cu personal pregatit si instruit, respectand întocmai toate normele de transport, depozitare, proiectare, instalare, punere in functiune, exploatare/functionare, service si intretinere specifice Produselor si echipamentelor/utilajelor/masinilor in care Produsele au fost incorporate, oriunde ar fi acestea mentionate (în documentele continand instructiunile furnizate de producator, în regulamentele sau in proiectele tehnice ale Cumparatorului, in aceste CGV, in normele tehnice aplicabile in vigoare etc).

5.5 Garantia acopera defectele Produselor care sunt imputabile producatorului acestora (viciile ascunse care constituie erori de fabricatie, datorate materialelor folosite sau manoperei, care nu au fost cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute de catre Cumparator prin mijloace obisnuite de verificare), aparute in conditiile utilizarii lor normale, potrivit destinatiei, in conditiile stabilite la art.6.4., si care fac improprie folosirea lor potrivit destinatiei.

Nu sunt acoperite de garantie:

 • defectele minore, care nu afecteaza in mod semnificativ functionarea Produsului si nu impiedica utilizarea lor potrivit destinatiei;
 • defectele aparute ca urmare a neglijentei, nepriceperii sau relei- credinte a angajatilor/prepusilor Cumparatorului sau care sunt datorate in orice alt mod culpei Cumparatorului, angajatilor/prepusilor sai;
 • defectele cauzate de alte piese/componente, cum ar fi defectele care ar putea sa apara la Produse din cauza anomaliilor existente la alte componente asamblate de Cumparator alaturi de acestea sau datorita utilizarii de catre Cumparator a unor piese/componentre incompatibile;
 • defecte datorate caderilor, lovirii, accidentelor sau calamitatilor;
 • defecte datorate utilizarii produselor peste capacitatea prevazuta, utilizarii gresite/incorecte, deteriorari cauzate de lipsa intretinerii sau datorate unei depozitari improprii;
 • defecte cauzate de descarcari electrice sau variatii de tensiune, reactii chimice, conditiile meteorologice/temperaturi extreme, utilizarea Produselor in medii improprii, umezeala, praf, foc, medii corozive;
 • defecte care nu sunt datorate producatorului sau Furnizorului;

5.6 Nu se acordă garantie in urmatoarele cazuri:

 1. in situatiile in care Cumparatorul a efectuat reparatii ale Produselor sau inlocuiri ale unor componente ale acestora, prin intermediul propriilor angajati/prepusi sau al unor terti, fara aprobarea scrisa a Furnizorului;
 2. in situatiile in care Cumparatorul a efectuat modificari ale Produselor prin intermediul propriilor angajati/prepusi sau al unor terti, fara aprobarea scrisa a furnizorului;
 3. in cazul in care sigiliile fabricantului si/sau ale Furnizorului aplicate Produselor au fost rupte;
 4. in situatiile in care Cumparatorul a instalat sau a exploatat Produsele cu incalcarea normelor mentionate la art.6.4.;
 5. in situatiile in care Produsele au fost utilizate in lipsa unui proiect intocmit potrivit normelor aplicabile;
 6. in situatiile in care producatorul acestora nu confirma ca Produsele aveau defecte de fabricatie;

5.7 Obligatia de garantie constă in repararea gratuita sau inlocuirea Produselor, in cazul in care defectele (viciile ascunse de fabricatie) fac imposibila utilizarea lor conform destinatiei. Repararea sau inlocuirea vor fi facute cu conditia respectarii intocmai de catre Cumparator a obligatiilor care ii revin si a procedurii aratate in cuprinsul acestui articol 6.

5.8 Obligatia lui Robital de garantie este limitata la repararea sau inlocuirea Produselor cu defecte.

5.9 Garantia Produselor este aplicabila cu conditia ca Cumparatorul sa aduca la cunostinta Robital in scris existenta defectului in termen de 3 zile de la primirea Produselor, atunci cand acestea sunt vizibile, sau in termen de 3 zile de la descoperirea lor, atunci cand sunt constatate in momentul punerii in functiune sau dupa acest moment.

5.10 Produsele reclamate vor trebui expediate de catre Cumparator, pe cheltuiala sa, la sediul Robital, pentru verificarile de rigoare. Constatarea, precum si repararea/inlocuirea se vor face la sediul producatorului. In cazul in care se dovedeste ca defectul nu era acoperit de garantie, Cumparatorul va suporta toate costurile de transport, atat pana la sediul Robital, cat si pana la sediul producatorului.

5.11 Produsele inlocuite (sau componentele inlocuite ale acestora, in cazul repararii) vor redeveni proprietatea Furnizorului.

5.12 Furnizorul nu garanteaza un anumit termen de reparare sau inlocuire a Produselor, deoarece aceasta depinde de existenta acestora in stocul producatorului. Robital va incerca sa asigure repararea/inlocuirea in timp cat mai scurt, fara insa a putea fi considerata responsabila pentru durata necesara repararii/inlocuirii, oricare ar fi aceasta. Dupa constatarea defectului, Furnizorul va instiinta Cumparatorul despre durata estimata a repararii/inlocuirii.